Geo_database
GEO_DATABASEMomenteel zijn er 30.000 records aanwezig
Belgie - Luxemburg - Nederland

Iedere Geocacher speelt het spelletje op zijn of haar manier, online of offline, het uiteindelijke doel is het vinden van de cach.

Geo_DB is van mening dat iedere geocacher in staat gesteld moet worden om een cache te kunnen vinden, zonder dat daar allerlei drempels voor in de weg staan, waardoor een cache niet of nauwelijks te vinden is.
Als u zich aansluit bent u ook lid van de club die dezelfde mening hebben als GEO_DB.

Wat is een geo database ?

Dit is een database op internet die de eind coordinaten bevat van niet traditionele caches.
Vb multie's , Mysteries , enz ....
Je kan deze ten allen tijde raadplegen ook via smarth phone of tablet .

Voor wie is deze database bereikbaar ?

Voor iedere geo_cacher die niet graag multi's en mysteries doet.
Je kan je gewoon laten registreren en je kan al één view gratis krijgen.
De volledige lijst met caches kan u bekijken, om te zien wat er juist in zit.
Daarna ben je zelf de baas , je geeft 1 nieuwe cach in en je krijgt een saldo van +1
Zo kan je zelf bepalen welke cach je wilt bekijken met coordinaten.
Het systeem is opgebouwd met een teller , ingeven is uw teller +1 , coordinaten opvragen is uw teller -1
Als gebruiker wordt er verwacht dat U een meerwaarde bent voor de database, indien er vast gesteld
wordt dat u gedurende 3 maanden geen inbreng doet wordt uw account op off line geplaatst.
Alle ingegeven cachen worden gekontroleerd, als we ondervinden dat er gesoemeld wordt ga je er direct uit .
En dit volledig gratis, je hoeft hier niet voor te betalen.

Voor wie zich aangetrokken voelt kan zich registreren op http://www.dcjt.be/geo_database